adres: 99-400 Łowicz, Ul. A. Mickiewicza 1; tel/fax: 468375704; e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.pl


Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

dziennik

Kalendarz roku szkolnego

W szkole w r.szk. 2015/16

I PÓŁROCZE - 1.09.2015 r. - 22.01 2016 r.

II PÓŁROCZE - 25.01.2016 r. - 24.06.2016 r.

Rodzaj Termin Podstawa prawna / komentarz
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015 r. §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2015 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Ferie zimowe 15- 27 lutego 2016 r. województwo: łódzkie
Wiosenna przerwa świąteczna 24- 29 marca 2016 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • 5 kwiecień 2016 r. - godz.9.00 i 11.45
  • II termin 2 czerwca 2016 r. - godz.9.00 i 11.48
termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Webmaster: AMC