adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza 99-400 Łowicz, ul. A. Mickiewicza 1; tel/fax: 468375704; e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.plWitamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

dziennik

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

I PÓŁROCZE - 4.09.2017 r. - 26.01 2018 r.

II PŁÓROCZE - 12.02.2018 r. - 22.06.2018 r.

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

Rodzaj Termin Podstawa prawna / komentarz
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Ferie zimowe 29 stycznia- 11 lutego 2018 r. województwo: łódzkie. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -3 kwietnia 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póżn. zm
Egzamin gimnazjalny 18,19, 20. kwietnia 2018 r
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z  późn. zm.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z  późn. zm.

Dodatkowe dni wolne:

Webmaster: AMC