adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza 99-400 Łowicz, ul. A. Mickiewicza 1; tel/fax: 468375704; e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.plWitamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

dziennik

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

I PÓŁROCZE - 1.09.2016 r. - 13.01 2017 r.

II PŁÓROCZE - 30.01.2017 r. - 23.06.2017 r.

Rodzaj Termin Podstawa prawna / komentarz
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Ferie zimowe 16- 29 stycznia 2017 r. województwo: łódzkie. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póżn. zm
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z  późn. zm.
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z  późn. zm.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Webmaster: AMC