adres: 99-400 Łowicz, Ul. A. Mickiewicza 1; tel/fax: 468375704; e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.pl


Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

dziennik

Kalendarz roku szkolnego

W szkole w r.szk. 2014/15

I PÓŁROCZE - 1.09.2014 r. - 23.01 2015 r.

II PÓŁROCZE - 26.01.2015 r. - 26.06.2015 r.

Rodzaj Termin Podstawa prawna / komentarz
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014 r. §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia 2014 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Ferie zimowe 2 - 15 lutego 2015 r. województwo: łódzkie
Wiosenna przerwa świąteczna 2- 7 kwietnia 2015 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • 1 kwiecień 2015 r. - godz.9.00 i 11.45
  • II termin 1 czerwca 2015 r. - godz.9.00 i 11.48
termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Webmaster: AMC