adres: 99-400 Łowicz, Ul. A. Mickiewicza 1; tel/fax: 468375704; e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.pl


Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

dziennik

Kalendarz roku szkolnego

W szkole w r.szk. 2013/14

I PÓŁROCZE - 2.09.2013 r. - 17.01 2014 r.

II PÓŁROCZE - 3.02.2014 r. - 27.06.2014 r.

Rodzaj Termin Podstawa prawna / komentarz
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2013 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Ferie zimowe 20 stycznia -2 lutego 2014 r. województwo: łódzkie
Wiosenna przerwa świąteczna 17- 22 kwietnia 2014 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1 kwiecień 2014 r.

II termin 3 czerwca 2014 r.

termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 27 czerwca 2014 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 maja 2014 r. - dzień wolny, odpracowany zostanie 26 kwietnia 2014 r. (sobota)

Webmaster: AMC